U bent hier

Raadslid Jasper Groen: ‘Zoeken naar haalbare voorstellen’

Raadslid Jasper Groen: ‘Zoeken naar haalbare voorstellen’

Met een achtergrond in milieufilosofie is het niet vreemd dat Groen zich in de Amsterdamse gemeenteraad sterk maakt voor duurzame woningen. ‘Verduurzaming van de woonvoorraad is een van de belangrijkste stappen om de klimaatverandering te stoppen. Ik vind dat Amsterdam daar als grote en welvarende stad het voortouw in moet nemen.’

Te weinig prioriteit

Groen vindt dat de stad stappen in de goede richting heeft gezet, maar het is niet genoeg. ‘Er zijn ongeveer 200.000 corporatiewoningen. In 2015 had maar 19% een label B of hoger, het gemiddelde was label D. Dat is niet genoeg om de afspraken uit het Energieakkoord te halen. Corporaties zeggen dat ze te weinig geld hebben vanwege de verhuurderheffing. Dat vind ik te makkelijk. Als je duurzame woningbouw echt wilt realiseren, kan dat. Een mooi voorbeeld daarvan is de foto bij dit interview, waarop ik sta afgebeeld bij Het Schip. Een vroeg voorbeeld van sociale woningbouw dat niet duurzaam was, en nu energieneutraal is.’

Amsterdamse corporaties moeten nog veel doen om de huurwoningen in 2020 op het niveau van energielabel B te krijgen. En er moet vaart worden gemaakt met de ambitie om de woningvoorraad in 2035 ’van het gas af’ te krijgen. Tenminste: als we het Energieakkoord en het Klimaatakkoord van Parijs willen halen. Dat constateert Jasper Groen. Als raadslid van GroenLinks doet hij wat hij kan.

'Als je duurzame woningbouw echt wil realiseren, kan dat'

Invloed

Wat kan Groen daaraan doen als raadslid van een oppositiepartij? ‘Je moet realistisch zijn. Ik kan geen grote koerswijziging bewerkstelligen bij dit College, dat duurzame woningbouw wel belangrijk zegt te vinden, maar het niet hoog op de prioriteitenlijst heeft staan. Maar ik heb wel een aantal goede resultaten behaald met kleine initiatieven. Natuurlijk heb ik samenwerking gezocht, met SP, D66 en/of de PvdA.

Zo heb ik het initiatief genomen voor twee regelingen die huurders en Verenigingen van Eigenaren ondersteunen hun huizen te verduurzamen. De verenigingen komen in aanmerking voor subsidie en ze kunnen terecht bij een stichting die ze helpt het proces te organiseren. Dat levert veel winst op, omdat het organisatieproces veel tijd kost. Zo moet je alle leden van een VvE op een lijn krijgen om te investeren.’

Momenteel bereidt Groen een initiatief voor om het Vereveningsfonds - bedoeld voor investeringen in stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening - aan te wenden om het warmtenet te versnellen. ‘Met deze techniek gebruik je restwarmte om huizen te verwarmen. Dat levert veel CO2-besparing op.’

'Ik heb een aantal goede resultaten behaald met kleine initiatieven'

Van het gas af

Dit initiatief helpt om de Amsterdamse huizen aardgasvrij te maken, maar er moet meer gebeuren. ‘Om een grote stap naar dit doel te maken, moeten de Amsterdammers weten dat ze "van het gas af moeten". Bewonersparticipatie is daarbij essentieel, maar dat komt nu nog niet van de grond. Ik heb een motie ingediend om daar nog dit jaar mee te beginnen.’

Groen dringt er bij de wethouder op aan om de wijken in te gaan om met bewoners te praten over een aardgasvrije toekomst. ‘Het is belangrijk dat het besef doordringt dat het einde van gas snel in zicht komt, want over vijftien jaar is het zover. Dan moeten huizenbezitters en corporaties nu niet gaan investeren in bijvoorbeeld een nieuwe HR-ketel.’

Haalbare voorstellen

Aan andere raadsleden wil Groen meegeven dat ze vooral op zoek moeten gaan naar (financieel) haalbare voorstellen. ‘Voor een gemeente kost het niet veel om VvE’en en huurdersverenigingen te ondersteunen of een campagne op touw te zetten om mensen bewust te maken van het feit dat ze van het gas af moeten.’